VI ARBETAR HÄR

<?php echo <Nanna Ekedahl>

Nanna Ekedahl

Verksamhetsansvarig
Socionom
leg. psykoterapeut
handledare
Telefon +46 70 627 01 54
nanna@tomtebogatan.se

Sedan 1993 driver jag egen praktik och arbetar med enskilda, par, familjer och personalgrupper. Jag arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och kommuner med:

• Personlig vägledning/utveckling och psykoterapi med enskilda som har problem av personlig och yrkesmässig karaktär

• Par och familjer med relationsproblematik

• Handledning/coaching av chefer och personalgrupper med fokus på professionell utveckling och/eller krishantering

• Krishantering och debriefing vid händelse av kris eller katastrof med enskilda, par, familjer och personalgrupper

• Utbildning: KBT med par och familjer

LEGITIMERINGAR / UTBILDNINGAR

Leg psykoterapeut med KBT inriktning
Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Handledarutbildning på systemteoretisk grund
Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning
Utbildning i familjebehandling på systemteoretiskt grund
Socionom

VIDAREUTBILDNINGAR

Lösningsinriktad korttidsterapi
Krisstöd, bearbetande samtal och debriefing
BBIC (Barns Behov i Centrum) Socialstyrelsens handledarutbildning
CBTC/CBTF – Cognitive-Behavioral Therapy with Couples/Families
Schema Therapy for Couples
EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples
IBCT – Integrative Behavior Couples Therapy

linje
<?php echo <Hasse>

Hasse Andersson

socionom
leg. psykoterapeut
handledare
Telefon +46 70 716 41 08
hans.andersson@livocharbete.se
livocharbete.se

I min praktik som KBT-psykoterapeut möter jag personer med olika former av stressrelaterade åkommor, depressioner, ångestsyndrom och fobier. Jag arbetar både mot företag och med privatpersoner. Svårigheter med relationer i arbetslivet och psykiska problem eller missbruk i familjen är återkommande teman. Jag är sedan 30 år tillbaka specialiserad på anhörigproblematik.

Parallellt åtar jag mig uppdrag som klinisk handledare på arbetsplatser och har för närvarande uppdrag bland annat inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Gävleborg och Stockholms stad.

LEGITIMERINGAR / UTBILDNINGAR

Socionom 1981
Grundutbildning i systemteori 1988
Grundläggande familjeterapiutbildning 1990
Gruppledarutbildning för 12-stegsorienterad anhörigbehandling 1994
Grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning 1998
Legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning 2002
Klinisk handledare och Psykoterapilärare 2013

linje
<?php echo <Erik>

Erik Netterberg

leg. psykoterapeut
handledare
auktoriserad familjerådgivare
Telefon +46 706 30 02 27
info@eriknetterberg.se
www.eriknetterberg.se

Jag är leg. psykoterapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare med privat praktik sedan 1989 och arbetar med enskilda, par, familjer och personalgrupper.

Jag arbetar på uppdrag av privatpersoner, kommuner och företag med:
• Personlig utveckling, psykoterapi och krissamtal.
• Par och familjer med relationsproblem.
• Handledning/coaching av personalgrupper med fokus på processhandledning, utveckling och krishantering.

LEGITIMERINGAR / UTBILDNINGAR

Leg psykoterapeut med dynamisk inriktning.
Auktoriserad familjerådgivare.
Handledarutbildad på systemteoretisk grund.
Examinerad transaktionsanalytiker, systemteori på kognitiv grund.
Utbildning i KBT.
Vidareutbildning i sexologi.

linje
<?php echo <karin>

Karin Mannerfelt

leg. psykoterapeut
Telefon +46 70 880 30 82
karin@mannerfeltkbt.se
mannerfeltkbt.se

Jag har bakgrund som samtalsterapeut inom primärvården. Sedan 2010 har jag arbetat som kurator på vårdcentral och parallellt med detta drivit egen verksamhet. Jag erbjuder mina tjänster till privatpersoner och även som konsult mot företagshälsovård. Jag har också erfarenhet av arbete som skolkurator på grundskolenivå.

I mitt arbete möter jag människor med många olika problem och svårigheter så som till exempel depression, ångest, sömnsvårigheter, stress och livskriser. Jag tar emot enskilda individer och par.

Utifrån en kognitivt beteendeinriktad ansats arbetar jag tillsammans med dig som klient fram en målsättning och plan för behandlingen. Samtalsterapin, som har ett tydligt framtidsfokus, bedrivs i dialogform. Tillsammans utmanar vi dina rådande tankar, känslor och beteenden och testar nya, mer konstruktiva förhållningssätt för att förbättra din livssituation.

LEGITIMERINGAR / UTBILDNINGAR

Leg. Psykoterapeut
Schematerapi Modul A samt B.
Beteendevetare

Osäker på vilken terapiform som passar dig?

Läs mer om våra terapiformer

Spara